Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์

Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 8 เดือนที่ผ่านมา

ในขณะที่ปีศาจกำลังเพิ่มขึ้น มนุษยชาติกำลังจะสูญพันธุ์ วัดหกแห่งลุกขึ้นและปกป้องมนุษยชาติสุดท้าย เด็กหนุ่มเข้าร่วมวัดในฐานะอัศวินเพื่อช่วยแม่ของเขา ระหว่างการเดินทางของสิ่งมหัศจรรย์และความชั่วร้ายในโลกของวิหารและปีศาจ เขาจะสามารถขึ้นไปเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดและสืบทอดบัลลังก์ได้หรือไม่…

Shen Yin Wangzuo ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ 1-26 ซับไทย

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 05 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 06 ซับไทย

1 ปี

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 07 ซับไทย

12 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 08 ซับไทย

12 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 09 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 10 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 11 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 12 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 13 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 14 ซับไทย

11 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 15 ซับไทย

10 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 16 ซับไทย

10 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 17 ซับไทย

10 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 18 ซับไทย

10 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 19 ซับไทย

9 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 20 ซับไทย

9 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 21 ซับไทย

9 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 22 ซับไทย

9 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 23 ซับไทย

8 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 24 ซับไทย

8 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 25 ซับไทย

8 เดือน

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ตอนที่ 26 ซับไทย

8 เดือน

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]