Ni Zhenshi Ge Tiancai (You Are A Genius) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ

Ni Zhenshi Ge Tiancai (You Are A Genius) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 5 เดือนที่ผ่านมา

ประเภท : ตลก, แฟนตาซี,

ดินแดนต่างโลกมีทวีปตะวันออกและตะวันตกดำรงอยู่ ภาคเหนือของทวีปตะวันตกมีชนเผ่าภูเขาหิมะอันลึกลับอาศัยอยู่ ส่วนภาคใต้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรต้าฉินอันรุ่งโรจน์ ลัทธิมาร คือแหล่งพลังงานของโลก อาณาจักรต้าฉินอาศัยพลังของลัทธิมารเอาชนะศัตรูและภัยพิบัติมากมายนับไม่ถ้วน ก่อตั้งโลกอารยะที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น เด็กหนุ่มชนเผ่าที่มีคุณลักษณะร่างกายเป็นฉนวนมารจากภาคเหนือได้ริเริ่มเส้นทางบำเพ็ญมาร ณ ทวีปภาคใต้ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งลัทธิมาร

Ni Zhenshi Ge Tiancai (You Are A Genius) สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ 1-24 ซับไทย

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 01 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 02 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 03 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 04 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 05 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 06 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 07 ซับไทย

11 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 08 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 09 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 10 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 11 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 12 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 13 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 14 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 15 ซับไทย

10 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 16 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 17 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 18 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 19 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 20 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 21 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 22 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 23 ซับไทย

9 เดือน

สมแล้วที่เจ้าเป็นอัจฉริยะ ตอนที่ 24 ซับไทย

9 เดือน

[ มีทั้งหมด 24 ตอนจบ ]