Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี

ONA • ซับไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หนึ่งแสนปีก่อน นิกายเทียนหลานครอบครองโลกแห่งการบ่มเพาะ และสาวกในนิกายล้วนเย่อหยิ่ง อยู่ยงคงกระพัน มีแค่ศิษย์ ซูหยาง เท่านั้นที่อยู่ในช่วงการกลั่น ลมปราณ เพื่อที่จะทำลายฐานการเพาะปลูกของเขาและทะลวงไปให้เร็วที่สุด ซูหยาง ฝึกฝนเป็นเวลาหลายพันปี โดยไม่คาดคิด เมื่อเขาออกจากประตูบ่มเพาะ นิกายของเขามีศิษย์เพียงสามหรือห้าคนที่เหลืออยู่ใน นิกายฟ้าคราม (นิกายเทียนหลาน) เมื่อเห็นว่าคนในนิกายกำลังจะถูกกำจัดซูหยาง จึงขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังและสาบานว่าจะ นำ นิกายฟ้าคราม กลับสู่จุดสูงสุด! ด้วยการขยายอำนาจของนิกายเทียนหนานความจริงของการฝึกฝนที่ซบเซาของ ซูหยาง ได้รับการเปิดเผยทีละขั้นตอน เป็นเวลานับพัน ๆ ปี ความลับที่แทรกซึมเข้าไปในโลกทั้งสามของมนุษย์ ปีศาจ และอมตะก็ถูกเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นเช่นกัน! หนึ่งความคิดกลายเป็นพระเจ้า หรือหนึ่งความคิดกลายเป็นปีศาจ? ชีวิตและความตายของโลกอยู่ในฝ่ามือของ ซูหยาง!

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี 1-67 ซับไทย

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 001 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 002 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 003 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 004 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 005 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 006 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 007 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 008 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 009 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 010 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 011 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 012 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 013 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 014 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 015 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 016 ซับไทย

4 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 017 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 018 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 019 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 020 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 021 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 022 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 023 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 024 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 025 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 026 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 027 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 028 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 029 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 030 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 031 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 032 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 033 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 034 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 035 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 036 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 037 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 038 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 039 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 040 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 041 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 042 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 043 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 044 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 045 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 046 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 047 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 048 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 049 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 050 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 051 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 052 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 053 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 054 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 055 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 056 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 057 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 058 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 059 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 060 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 061 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 062 ซับไทย

3 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 063 ซับไทย

2 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 064 ซับไทย

2 สัปดาห์

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 065 ซับไทย

4 วัน

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 066 ซับไทย

4 วัน

กลั่นลมปราณ1แสนปี ตอนที่ 067 ซับไทย

7 ชั่วโมง

[ ตอนใหม่ อัพทุกวันอังคาร และวันเสาร์ ] - [ มีทั้งหมด 160 ตอนจบ ]