Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

มาซารุ ที่เสียพ่อไปและทิ้งมรดกไว้จำนวน 1.8 หมื่นล้านเยน ทำให้เขาเกือบถูกฆ่าเพื่อชิงมรดก แต่ได้รับการช่วยเหลือจาก ชิโรกาเนะ สาวผมเงินผู้ใช้หุ่นเชิด ชะตากรรมได้พาให้ มาซารุ พัวพันกับเรื่องราวของหุ่นเชิดในอดีตกว่า 200 ปีก่อน

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร 1-36 ซับไทย

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 27 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 28 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 29 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 30 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 31 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 32 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 33 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 34 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 35 ซับไทย

3 ปี

หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 36 ซับไทย

3 ปี