Emiya-san Chi no Kyou no Gohan เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ

Emiya-san Chi no Kyou no Gohan เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ

Special • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ชีวิตประจำวันของเอมิยะซัง กับตัวละครจากเรื่องเฟท ที่สนุกกับการทำอาหาร กิน และใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

Emiya-san Chi no Kyou no Gohan เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ 1-13 ซับไทย

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะ ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 13 ตอนจบ ]