Cat Shit One กระต่ายพันส์เดือด

Cat Shit One กระต่ายพันส์เดือด

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

โดยเนื้อเรื่องทั้งหมดจะถูกเล่าผ่าน จ่าเพอร์กิ้นส์ (แพคกี้) และ โบทาสกี้ (โบตะ) สองกระต่ายสัญชาติอเมริกันกับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในคราบของ PMC (Private Military Company) หรือหน่วยทหารรับจ้างอิสระ

Cat Shit One กระต่ายพันส์เดือด 1 ซับไทย

[ มีทั้งหมด 1 ตอนจบ ]