A Record Of Mortal's Journey To Immortality คัมภีร์วิถีเซียน สายลมจากแดนใต้ (ภาค1-2)

A Record Of Mortal's Journey To Immortality คัมภีร์วิถีเซียน สายลมจากแดนใต้ (ภาค1-2)

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

เจ้าบื้อที่สอง หานลี่ เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญได้รับวาสนาให้ไปเข้าทดสอบเป็นศิษย์ในสำนักเล็กๆ แห่งหนึ่ง ทำให้เขาได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่หนุ่มน้อยชนบทอย่างเขาใฝ่ฝันอยากสัมผัสกับมันมาโดยตลอด ในโลกแห่งเซียน เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ทว่าเส้นทางที่แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กำเนิดยังต้องผ่านความยากลำบากเท่าไหร่กว่าจะไปถึงจุดนั้น แล้วเด็กหนุ่มปุถุชนเช่นเขาจะทำได้หรือ?ด้วยความสามารถอันธรรมดาสามัญของเขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนได้อย่างไร?เส้นทางแห่งความสำเร็จช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกิน... คัมภีร์วิถีเซียนเป็นนิยายจีนย้อนยุคเล่าเรื่องการเดินทางอันหน้าติดตามของหานลี่ผู้ต้องใช้ทั้งไหวพริบและพลังยุทธ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวคนเดียว / A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Fanren Xiuxian Chuan: Fanren Feng Qi Tian Nan, Fan Ren Xiu Xian Chuan: Fan Ren Feng Qi Tian Nan

A Record Of Mortal's Journey To Immortality คัมภีร์วิถีเซียน สายลมจากแดนใต้ (ภาค1-2) 1-72 ซับไทย

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 12 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 13 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 14 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 15 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 16 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 17 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 18 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 19 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 20 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 21 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 22 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 23 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 24 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 25 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 26 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 27 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 28 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 29 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 30 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 31 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 32 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 33 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 34 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 35 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 36 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 37 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 38 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 39 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 40 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 41 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 42 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 43 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 44 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 45 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 46 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 47 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 48 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 49 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 50 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 51 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 52 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 53 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 54 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 55 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 56 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 57 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 58 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 59 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 60 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 61 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 62 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 63 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 64 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 65 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 66 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 67 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 68 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 69 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 70 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 71 ซับไทย

2 ปี

คัมภีร์วิถีเซียน ตอนที่ 72 ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 72 ตอนจบ ]